Logo
 

Bezpieczeństwo dzięki sieci

Sieć komputerowa to nie tylko medium łączące komputery i pozwalająca pracować w jednym programie na kilku stanowiskach. Sieć komputerowa pozwala zgromadzić dane działalności całej firmy na serwerze a obecnie coraz częściej umieścić je w bezpiecznej chmurze. Umożliwia to pracę nad dokumentami przez kilka osób jednocześnie. Jednocześnie zapewniając kontrole nad tym kto ma dostęp do poszczególnych zasobów sieci. Mówiąc w uproszczeniu dobrze zaprojektowana sieć umożliwia wgląd do dokumentów tylko przez upoważnione osoby. A dzięki rozwiązaniom rozproszonym umożliwia zerwanie z przywiązaniem do jednego miejsca w którym mamy możliwość dostępu do swoich zasobów.Czy jestem bezpieczny?!?

Bezpieczeństwo dzięki sieci cd.

Zgodnie z oczekiwaniami klienta tworzymy rozwiązania sieciowe ułatwiające wymianę informacji w ramach firmy. Olbrzymią zaletą sieci komputerowych jest możliwość inteligentnego archiwizowania danych. Ma to ogromnie znaczenie w przypadku jakichkolwiek awarii. Archiwizacja pozwala na zabezpieczenie danych firmy umożliwiając w przypadku problemów na szybkie przywrócenie utraconych zasobów. Archiwizacja może odbywać się poprzez systemy oparte o taśmy, płyty dvd, dedykowane serwery backupowe a ostatnio coraz częściej dane archiwizowane są w chmurach. Kluczowym aspektem archiwizacji danych są odpowiednie automatyczne procedury zabezpieczające dane serwerów i poszczególnych komputerów. W tym zakresie staramy się wypracować procedury maksymalnie bezpieczne, przeźroczyste dla użytkowników a jednocześnie nie przekraczające założonego wstępnie pułapu ceny.

Systemy Antywirusowe

Internet niesie dodatkowe niebezpieczeństwo w postaci wirusów komputerowych, programów szpiegujących i ogólnie mówiąc niepożądanego oprogramowania które może dostać się do naszego systemu. Zabezpieczenie przed ich wpływem na pracę firmy to jeden z filarów działania sieci komputerowej. W tej dziedzinie oferujemy kompleksowe rozwiązania pozwalające zabezpieczyć poszczególne komputery, serwer i jego dane jak również pocztę internetową przed ich wpływem.

"SCAZI" s.c.
ul. Przewóz 34
30-716 Kraków, Polska
Tel: 501433306, 501443306